ဒူးနာ၊ ခါးနာပြီး အထိုင်ခက် အထခက် နေသူများအတွက်…

ဒူးနာ၊ ခါးနာပြီး အထိုင််ခက် အထခက်် နေသူများအတွက််

ခါးနာခါးကိိုက် ၊ဒူးနာဒူးကိုက်် ၊ထိုင်ရခက်ထရ ခက်၊ လက်မောင်း လက်ဆစ် အဆစ်အမြစ်် ၊အကိုက်အခဲ အားလုံးအတွက််

ခါးနာ၊ ဒူးနာ၊ ထိိုင်မရ ထမရ၊ ခြေကိုက်၊ လက်ကိိုက်၊ လက်မောင်း လက်ဆစ်ကိိုက် အာလုံး ရိုးတွွင်းချဉ်ဆီ ခမ်းခြောက် နည်းပါးသွားခြင်းနဲ့အတူ အပူအောင်းအပူခိို အကြောလွှဲနေတာမှန်သမျှ ဖြစ်တဲ့နေရာကို

ကြက်ဆူဆီ (Castor oil )

အသားထဲ စိမ့်ဝင်နေအောင် လိိမ်းပေးပါ

စေးပျစ်နေခဲ့ရင် ဆီတစ်မျိုးမျိုး အနည်းငယ်ရောစပ်ပြီး ပွတ်လိမ်းပေးပါ။

ဆေးဝင်အောင်သွွင်းပေးပါ။

လိိမ်းတာနဲ့ ဆီသွင်းတာမတူပါဘူး။ ဆီသွွင်းတယ်ဆိုတာ ဆီကိို အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင် ဆီပျောက်တဲ့ထိ လိမ်းရတာပါ။

တစ်ခါလိိမ်းရင် မိိနစ်နှစ်ဆယ် နာရီဝက်ခန့်ကြာတတ်ပါတယ်။

ဆီပျောက်ပြီဆိို နောက်တစ်ခါ ထပ်ယူပြီး ထပ်လိိမ်းပွတ်သွင်း။ တစ်နေ့ကိို နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပွတ်လိမ်းသွင်းလိုက်ရင် တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း သိသိသာသာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါမယ်။

အတွေ့အကြုံ လက်တွေ့အရ ကြက်ဆူဆီ သာ လိိမ်း ရပါတယ်။ အင်္ဂလိိပ်ဆေးရောင်းတဲ့ ဆိုင််တွေမှာ ကလေး ဝမ်းနုတ်ဆေး ကြက်ဆူဆီ (Castor oil ) မေးဝယ်လျှင် ရပါတယ်။

ဗူးကြီးဗူးသေးအလိိုက် တစ်ဗူး ၆၀၀ ကျပ်နဲ့၁၀၀၀ ကျပ်ကျော်် ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*