ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးသွားသည်ကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ပင်စင်လစာငွေကို ၆နှစ်ကျော်ကြာ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေခဲ့သည့်အမျိုးသမီး

ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးသွားသည်ကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ပင်စင်လစာငွေကို ၆နှစ်ကျော်ကြာ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေခဲ့သည့်အမျိုးသမီး

ပင်စင်လစာဆိုသည်မာ နိုင်ငံတော်မှ အစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် လူသားများကို အိုမင်းချိန်တွင် ထောက်ပံထားခြင်းပင်ဖြသ်ပေသည်။ယခုတွင်လည်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ခင်ပွန်သည်၏ ပင်စင်လစာငွေများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲနေခဲ့ပါတယ်။

သူမထုတ်ယူသုံးစွဲနေသည်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးနေသည်အထိ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမ၏ ခင်ပွန်းသည် အစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်မှ ပင်စာလစာငွေလေးဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးသွားသေအခါ ပင်စင်လစာငွေများ မရရှိမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် သေဆုံးမှုကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောက်တွင် နိုင်ငံတော်က သန်းကောင်စာရင်း ကောက်ယူသည့်အချိန်မှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ သေဆုံးသွားခဲ့သည်မှာ ၆နှစ်ကြာခဲ့ပြီဟု သိခဲ့ရပါတယ်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*